Особливістю в діяльності нашого дошкільного навчального закладу – центра розвитку дитини з особливими потребами  №25 «Вербиченька» є функціонування двох спеціалізованих груп для дітей із затримкою психічного та порушенням інтелектуального розвитку. Основне завдання таких груп - забезпечити кожній дитині максимальний рівень фізичного, розумового і морального розвитку; організувати навчально-виховну роботу, спрямовану на корекцію, компенсацію і попередження вторинних відхилень в розвитку і підготовці дітей до навчання в школі з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини .

Офіційною підставою для зарахування  дитини до спеціалізованої групи є направлення  міської психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК) після встановлення діагнозу. Наповнення вищевказаних груп складає 10-12 дітей.

З дітьми крім вихователів працюють лікар-невролог, вчителі-дефектологи, логопеди, практичний психолог, музичний керівник.  

        При надходженні дітей у садок педагоги закладу проводять стартове психолого-педагогічне вивчення дітей ПМП консиліумом, створеним у дошкільному закладі. Перш за все, знайомляться з витягами з протоколів засідань МПМПК,  картками стану здоров’я і розвитку дітей, медичними картами (тому що ознайомлення з медичною документацією є важливим методом вивчення, і це допомагає зрозуміти причини і характер відхилень), з педагогічною характеристикою (якщо дитина прибула з іншого дитячого садка).

Основна роль при проведенні вивчення дітей відводиться вчителю-дефектологу. Він вивчає мовленнєвий, пізнавальний, соціальний розвиток дошкілника та його  гру. У своїй роботі вчителі-дефектологи використовують спеціальні діагностичні методики. Потім до вивчення підключаються інші фахівці: практичний психолог, вчитель-логопед, музичний керівник, вихователь. Результати вивчення служать підставою для визначення зони найближчого розвитку кожної дитини (враховуючи вікові особливості, структуру дефекту та її можливостей) і визначення ефективності корекційно-розвивального впливу.

На основі узагальнених результатів вивчення, розробляється індивідуальний освітній маршрут для кожної дитини.

Навчання дітей спеціалізованих груп здійснюється за спеціальною програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» та Комплексною програмою  розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт".

Вчитель-дефектолог проводить всі заняття з пізнавального розвитку (розвиток мовлення, соціально-емоційний розвиток, формування елементарних математичних уявлень) і грі (сюжетно-рольова, конструктивно-будівельна).

Вихователі організовують практичну діяльність дітей та проводять заняття зі зображувальної діяльності, ознайомлення з навколишнім, сенсорного, трудового, фізичного виховання  (спільно з музичним керівником).

Заняття в таких групах завжди проводять з підрупами. Якщо вчитель-дефектолог проводить заняття з однією підгрупою з математики, – вихователь  з другою підгрупою дітей – зображувальну діяльність. Через перерву йде зміна занять, тобто вихователь і дефектолог проводять заняття паралельно. Це дозволяє зробити роботу дітей динамічною, насиченою і менш стомлюючою.

Також в структурі педагогічного процесу виділяються спеціальні корекційні заняття. З дітьми проводиться ціла система корекційних занять-вправ, спрямованих на:

·         прищеплення культурно-гігієнічних навичок і навичок самообслуговування;

·  на розвиток інтересу до навколишнього світу, через предметну, ігрову, зображувальну, конструктивну і трудову діяльність;

·         на формування всіх психічних процесів;

·         на розвиток сенсо-моторних навичок;

·         на формування мовленнєвого спілкування, виправлення недоліків мовного розвитку.

 

Тому, шановні колеги та батьки, якщо ви бачите, що ваші діти не засвоюють у повному обсязі програмовий матеріал, мають значні відхилення у мовленнєвому розвитку або спостерігається не властива іншим дітям поведінка, звертайтесь за консультацією до спеціалістів.

 

 Не гайте часу!