Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про дошкільного навчального закладу-ясел-садка – центра розвитку дитини з особливими потребами № 25 «Вербиченька»   та  СТАТУТА   прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

     Для дітей в групи спеціального призначення обов’язкове направлення лікарів - спеціалістів та висновки про  стан здоров’я психолого – медико- педагогічної консультації.

 

  За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

 

  Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу дможе здійснюватись:  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; у разі несплати без поважних причин  батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.