Download
Звіт керівника за 2018-2019н.р..pdf
Adobe Acrobat Document 428.9 KB

 

 

 

Звіт –презентація

директора  ДНЗ-ясел – садка

 - центра розвитку дитини з особливими потребами № 25

«Вербиченька»

перед трудовим колективом та батьківською громадскістю про виконану роботу у 2017-2018 н.р. 

          Сл 1

 Протягом 2017 -2018 навчального року управління дошкільним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору; дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу. Основну увагу звертала на дотримання всіма учасниками навчально – виховного процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.

Підсумовуючи роботу колективу дошкільного закладу та аналізуючи власну управлінську діяльність за минулий навчальний рік, зупинюсь на найважливіших, на мою думку, питаннях.

Сл.2

Так, на виконання наказу по дошкільному закладу від 01.09.2017 р.  № 57

 « Про комплектування та режим роботи груп у дошкільному закладі в 2017-2018 н.р» в закладі  функціонує 6 груп, 4 – з яких для дітей загального розвитку та  2 спеціалізовані  групи  для дітей з затримкою психічного розвитку.

Станом на 01 травня 2018  року заклад відвідує 110 дітей:

з них -  55 дитина пільгових категорій:

6 – з малозабезпечених сімей (8 дітей)

15 – з багатодітних сімей (21 дитина)

5 – діти учасників АТО,

5  – дітей–інвалідів;

1 дитина- переселенців

 15- дітей з особливими потребами

 

Сл 3

    На  закріпленій за ДНЗ території  прожи­ває  203 дітей  віком від народження до 7  років. 34% складають  діти            віком від народження до 3-х років. 

Охоплення  дітей дошкільною освітою  становить  95% від їх  загальної кількості  в мікрорайоні.  

Мною розроблені заходи щодо виявлення дітей, які не відвідують ДНЗ, та для  здійснення СПП. Також,  паралельно проводиться  просвітницька робота серед батьків про умови зарахування дітей до дошкільного закладу. Існує і є дієвою електронна реєстрація дітей перед вступом до дитсадка , якою займаюсь особисто.

   Особисто,  здійснюю систематичний контроль за організацією даної роботи. І в цьому році всі 5-річки були охоплені дошкільною освітою  на 100%.  Однак, трапляються випадки міграції батьків з одного мікрорайону в інший, і тоді, такі питання вирішуються в поточний період.

Згідно планової мережі розпочато поступове  прийняття дітей  2016 року народження в ДНЗ з 1-го червня 2018 р.                                                        

 

 

Сл.4

Під  моїм особистим контролем знаходиться питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами та доцiльнiсть їх розстановки.

На сьогодні, кадрами дошкільний заклад укомплектований згідно штатного розпису на 95%.

Трудовий колектив налічує 42 особи, із них:

-         педагогічних працівників– 19 педагогів (із сумісниками)

-         спеціалістів – 3

-         робітників -21 особа.

Плинність кадрів у 2017-2018 н.р.  становить  0%

Впродовж трьох  років у закладі залишається відносно сталою  загальна кількість педпрацівників. Однак, збільшилась на 8%  кількість педагогів з нефаховою освітою.

 І на сьогодні маємо:

 

Рік

Всього педагогів

З них мають освіту

 

Повна вища

Базова вища

Неповна

вища

Навчаються

З них не фахівці

2018

19

10 (50%)

3 (15%)

6 (30%)

2 (10%)

6 (30%)

 

Сл. 5

У порівнянні з попередніми навчальними роками покращився якісний склад педагогів. На 3% зросла кількість педагогів з «І категорією».

 

Роки

Всього педагогів

Молоді спеціалісти

Категорії та звання

спеціаліст

ІІ

І

Вища

Звання

2015

20

7(35%)

8(40%)

3(15%)

1(5%)

1(5%)

0

2016

19

6 (32%)

7 (37%)

3 (16%)

1 (5%)

2(10%)

0

2017

18

4 (22%)

4 (22%)

1 (6%)

3 (17%)

2 (11%)

-

2018

19

4 (20%)

5

(25%)

-

4 (20%)

2 (10%)

 

                     

 

1 вихователь закінчує 2-й курс навчання

1 – закінчує 5-й курс навчання

 

Сл.6

Керувала роботою атестаційної комісії І рівня.

Атестацію  організовано та проведено на належному рівні, з дотриманням усіх термінів. Згідно з  графіком атестації  у 2018 році  атестувалось 2 педагога, та позачергово атестовано 1 педагога.  За результатами атестації 1 педагогу (вчителю-логопеду Чікрижовій Т.В..), присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,  1 педагогу ( вихователю Базильській О.І.)   підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Окрім того, 1 педагогу (Степовенко С.Л,  на посаді вихователя-методиста та вихователя), позачергово присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст І категорії»

Сл.7

 Методична робота

 Якісно та змістовно організовано діяльність методичної служби закладу.

Спільно з вихователем – методистом було вироблено стратегію методичного супроводу дошкільного закладу та розроблено структуру методичної роботи, визначено основні завдання та напрямки роботи  на 2017 / 2018  навчальний рік.

 Тримала на постійному контролі  підготовку до всіх  заходів садового та міського масштабу, що проходили на базі дошкільного закладу.

    Варто відмітити міські методичні  заходи, які відбулись на базі нашого закладу.   Так, на високому рівні  було організовано та проведено у листопаді методичне об’єднання вихователів ІІ молодших груп, на якому детально розглядалось питання щодо формування у молодших дошкільників  основ здоров’я та безпеки життєдіяльності. До уваги педагогів було представлено інтегроване заняття валеологічного змісту.

 

У вересні  головою жіночої громадської організації «Ольвія», Константиновою О.П. для керівників та методистів ДНЗ був проведений тренінг  «Попередження насильства в сім’ї». Варто зазначити, що проведені заходи, за оцінкою колег та представників  управління освіти, пройшли на достатньому рівні. Окрім вищезазначених заходів, в квітні відбулось міжсекційне методичне об’єднання вихователів середніх груп, під  час якого вихователі дошкільних закладів міста удосконалили свої фахові знання з організації навчально-виховної роботи з метою розвитку конструктивних навичок дітей.

Результативною є участь педагогів закладу у міських конкурсах з безпеки життєдіяльності. Так, впродовж трьох років за підсумками проведення Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі.» та Місячника знань правил безпеки,  ДНЗ посів – відповідно ІІ і ІІІ місця. 

У вересні 2017р. заклад, в особі Степовенко С.Л., брав участь у роботі над проектом «Безпечне дитинство», результатом якого стало видання навчально-методичного посібника «Попередження сексуального насильства над дітьми дошкільного віку». У травні, вихователь-методист Степовенко С.Л. представляла заклад у міському конкурсі  творчих робіт "Вишиванка з бабусиної скрині".

      З метою підвищення іміджу закладу  Журавльовою А.О. була опублікована у місцевій газеті «Всесвіт» стаття «Подорож до пожежників». Впродовж року педагоги Трофіменко Н.П., Пуштук О.О, Косова І.П, Журавльова А.О., Коваленко А.О. , вихователь – методист  Степовенко С.Л., ділилися досвідом роботи в інтернет-мережі на Методичному порталі.

Однак, у порівнянні із минулим навчальним роком активність педагогічних працівників щодо участі у всеукраїнських  фахових конкурсах не зросла. Залишається невирішеним завдання щодо висвітлення досвіду роботи педагогів закладу у фахових виданнях. Даний факт пояснюється відсутністю бажання  педагогів  надсилати власні матеріали та недостатнім контролем вихователем-методистом даного напрямку роботи. 

 Сл-8

На виконання наказу від 16.09.2017 року № 27 «Про призначення відповідальних за постійне функціонування сайту дошкільного закладу», продовжував активно функціонувати сайт дошкільного закладу.

Під моїм керівництвом, як адміністратора сайту, творча група систематично підтримувала та використовувала всі можливі функції сайту.

Однак, враховуючи технічні обмеження функціонування сайту закладу, робота та його  змістова наповнюваність залишається на середньому  рівні. Розуміючи значення діяльності сайту  для створення позитивного іміджу закладу адміністрацією проводиться робота щодо створення нового сайту закладу на іншій платформі.

Сл.9

На виконання річного плану упродовж року вивчено стан роботи:

- щодо розвитку пізнавальної активності дітей через ознайомлення з природним довкіллям

- щодо розвитку лексичної компетенції дошкільників

- щодо покращення фізичного розвитку дошкільників шляхом забезпечення активної рухової діяльності.

-щодо удосконалення системи психолого – педагогічного супроводу педагогів сімей , що виховують дітей з особливими потребами  

2017-2018 н.р. являвся підготовчим етапом роботи над науково-методичною проблемою закладу  «Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників у системі взаємодії різних видів діяльності»,  тому, робота була спрямована на виявлення і обгрунтування актуальності проблеми, опрацювання науково-методичної літератури та з’ясування рівня професіоналізму  педагогів з даного питання.

 Здійснено комплексне вивчення стану життєдіяльності дітей середньої групи.

Особисто, була членом комісії з тематичного вивчення 4 –ьох вищезазначених питань та з фронтальної перевірки .

Результати  комплексної перевірки, вивчення тематичних питань розглядалися на засіданнях педагогічної ради, виробничих нарад,  загальнювались наказом.

Прийняті рішення сприяли оптимізації перспективно – календарного планування, систематизації впровадженню інноваційних технологій, покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.

 

 

 

Сл-10

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, педагоги продовжують використовувати  в практиці сучасні освітні технології та методики:

ü    методика використання схем – моделей (всі вихователі);

ü    методика Монтессорі (вчитель-дефектолог Трофіменко Н.П.);

ü    Методика Н.Нурієвої «Розвиток мовлення у аутичних дітей» (вчителі-дефектологи)

ü    палички Кьюїзенера, логічні блоки Дьєнеша (Слободянюк О.М., Трофіменко Н.П., Косова І.П.);

ü    Музикотерапія (Ткач О.В.);

ü    Елементи методики Єфименка (Ткач О.В.)

ü    Гудзикотерапія (Годзиневська А.О.);

ü    Методика сенсорної інтеграції (Базильська О.І., Степовенко С.Л.)

ü    Коректурні таблиці (Слободянюк О.М.).

Слід відзначити зацікавлення недосвіченим педагогом, Ошовською Ю.Р., технологією ТРВЗ та епізодичне використання у освітньому процесі нетрадиційних ігор за даною системою.

Сл.11

У порівнянні з минулим навчальним роком рівень навченості старших дошкільників відносно сталий. Проте, у порівнянні із грудневими показниками збільшився майже вдвічі відсоток низького рівня.  Значні відсотки низького рівня були встановлені внаслідок виконання завдань із математики, а саме: визначення складу числа, розв’язку задачі та в орієнтуванні на площині. На показники вплинула низька відвідуванність дітей в грудні, та низький відсоток обстежених дітей. На кінець року маємо такі показники:

Високий – 24%

Достатній – 44 %

Середній – 25 %

Низький – 7%

 

 

Сл. 12

Взаємодія дошкільного закладу із початковою ланкою освіти залишається однією із головних напрямків діяльності  закладу. Так, відповідно до плану співпраці із Первомайською ЗОШ І-ІІІ ст.№4, з метою поліпшення підготовки до навчання в школі  5-6- річних дітей були проведені семінарське заняття та засідання методичного об’єднання, до яких були долучені вчителі, директор ЗДО №16 та методист- вихователь Степовенко С.Л. Зусиллями педагогів були організовані спільні тематичні виставки дитячих робіт, проведено спільне свято  до Дня Святого Миколая. Впродовж року вихованці старшої групи мали змогу відвідувати  школу майбутніх першокласників як в ЗОШ №4, так і в ЗОШ №12. Підрахунком  такої співпраці стало підсумкове заняття з грамоти та сенсорно-пізнавального розвитку, яке відвідали вчителі  двох шкіл. Проте, заходи спрямовані  на співпрацю із ЗОШ №12 потребують подальшого удосконалення.

Слід зазначити про налагодження співпраці із спеціалізованою школою – інтернатом. Так, вчителем-дефектологом спецшколи були відвідані заняття в спеціалізованих групах, а адміністрацією садочка в травні здійснено моніторингове дослідження рівня навченості випускників спеціалізованих груп.  

Сл.13

Однією із першочергових турбот для себе, як керівника вважаю забезпечення умов для збереження життя і здоров’я дітей. Так у процесі внутрішнього контролю звертала увагу на дотримання санітарно – гігієнічних норм, виконанню заходів щодо профілактики захворюваності дітей. Питання результатів контролю, аналізу захворюваності дітей, відвідування дітей дошкільного закладу узагальнені наказом від 05.01.2018 року  4 та слухались на виробничій нараді у лютому 2018 р. Результатом

спільної роботи моєї ,як керівника, медичної служби, батьківської

громади стало зменшення захворюваності на 2 %. Відсутня кількість випадків інфекційних захворювань.

 

 На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців та працівників. Однак, упродовж звітного періоду (включаючи червень місяць) зафіксовано один випадок невиробничого травматизму з працівниками. Нещасних випадків з вихованцями, що сталися під час навчально – виховного процесу не зафіксовано.

 

Сл.14

Контроль за організацією харчування здійснюю відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Щоденний мій контроль визначено Планом-графіком  внутрішнього контролю за адміністративно-господарською діяльністю в закладі, в розділі  харчування. Наказом від 08.09.2017 р. № 74 «Про організацію харчування дітей в дошкільному закладі у 2017-2018 н.р»  призначено відповідальних за організацію харчування. На особливому рахунку  тримаю якість , вихід страв та харчування дітей в групах.

Результати контролю за харчуванням дітей слухались на виробничій нараді у листопаді 2017 року та узагальнені в наказі від 05.01.2018 № 3 « Про стан харчування дітей у дошкільному закладі за 2017 рік».

Аналіз виконання натуральних норм показав, що норми у 2017 р., в середньому, виконались  на 72% , що на 3% більше, ніж в минулому році

 Сл.15

Співпраця  з родинами вихованців спеціалізованих груп завжди залишається однією з важливих ланок роботи дошкільного закладу.  З метою забезпечення психолого-педагогічного супроводу таких сімей у 2017-2018н.р. був організований клуб «Дитина з майбутнім», керівником якого являється Слободянюк О.М. Впродовж року було проведено одне засідання, на якому в практичній формі батькам демонструвались  вправи та прийоми залучення дітей до конструктивної діяльності в домашніх умовах.

Сл.16

 З метою забезпечення якісного функціонування та розвитку закладу систематично контролюю виконання річного плану, плану внутрішнього контролю.

План виконаний на 98%. Якість проведених заходів становить: 37% групових методичних   були здійснені на високому рівні, 45% - на достатньому та 18% - на середньому. 70%  масових заходів за участю батьків були проведені середньому  рівні.  

Керувала роботою педагогічної ради. Протягом навчального року проведено

4 засідання, розглянуто 6 основних питань.

 За навчальний рік по дошкільному закладу видано всього  180 наказів.

З них з основної діяльності – 92,  з кадрових питань -88.

Особливу увагу приділяла питанням контролю за виконанням управлінських

рішень. Мною відвідано 120 занять, 43 режимних моменти, 65 раз готовність до робочого дня.

 Сл.17

 Фінансово – господарська діяльність.

 На виконання п.3 ст.38 Закону України «Про освіту» , завдяки спільній злагодженій роботі адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьківських комітетів цілеспрямовано здійснюється робота по оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази закладу. Станом на червень 2018 року придбано товарів та здійснено робіт на суму 112 296  грн, що на

60% більше ніж  у 2017 році. (додаток додається)

 До кінця літа планую замінити  вікна в музичній залі.

Сл.18

 Наявні результати і здобутки управління закладом - це не лише моя

особиста заслуга, це кропітка, наполеглива самовіддана праця всіх членів

колективу.

Таким чином вважаю, що дошкільний заклад працює сьогодні в режимі

розвитку.

Сл.24

 На наступний 2018 \ 2019 н.р. ЗДО спрямовує свою діяльність на виконання таких завдань:

1.     Здійснення трудового виховання  дошкільників засобами народознавства.

2.     Збагачення сенсорно-пізнавального досвіду дошкільнят в конструктивній діяльності.

3.     Удосконалення граматичної правильності мовлення упрактичній1 діяльності.

4.     Удосконалення корекційно – розвивальної діяльності з дітьми.